Пътешествия от центъра на Земята

Viasat History

Това е истинската история за раждането и разцвета на цивилизацията в Близкия и Среден изток и огромното й влияние върху Запада. Повечето от нещата, случили се на Запад, са само гранични спрямо истинския бум на творческа, религиозна и социална еволюция. Близкият изток заема централно място при всеки важен етап от световната история. Това е един забележителен регион, който в продължение на хилядолетия е политически, икономически и културен център на света, както и мост между континентите Азия, Африка и Европа.
Ако търсите основите на науката, правосъдието, монотеизма, търговията, гражданските права и художествения изказ – насочете поглед на изток. Истината, разбира се, е сложна; включва обширни империи, разкрива богати колекции от ръкописи, прави преоценка на епохата на завоеванията, Отоманската империя и Ренесанса, проследява Пътя на коприната и покрива три континента.