Викингите

Те са били велики скандинавски войни и отлични занаятчии. Заграбвали са и са търгували с всичко, което е имало някаква стойност. Те са отворили нови търговски пътища, които все още се използват днес. Създали са великолепни градове и са завладели древни центрове.

В тази поредица от пет части ние следваме пътя на викингите навсякъде, където те са ходили, и ще разкрием удивителни нови археологически находки, които преобръщат историята на викингите с главата надолу.

Епизод 1

Първият епизод разкрива тайнствения произход на викингите, техните ранни завоевания, както и човешките жертвоприношения и погребалните им ритуали.

Епизод 2

Тъй като викингите са имали най-добрите мечове и доспехи и са били най-способни в областта на военното дело, те са успели да завладеят огромни територии. Научете повече в епизод 2.

Епизод 3

Трети епизод разказва за новите археологически доказателства, които сочат, че нашествията на викингите са започнали много по-рано от времето, по което те се споменават в хрониките.

Епизод 4

Този епизод разкрива как викингите са създали своите могъщи кралства и са управлявали огромни империи в цяла Европа.

Епизод 5

Епизодът разкрива историята на експанзията на викингите отвъд Полша и техните взаимоотношения с императора на Византия в Константинопол.