Вътрешна информация за убийството на Джон Ф. Кенеди

Viasat History

Посредством травматичните преживявания на свидетелите, присъствали на убийството на Джон Ф. Кенеди, е хвърлена светлина върху събитията от един от най-големите политически моменти на 20-ти век.