Големите надежди

Viasat History

Насилие и викторианска учтивост си дават среща в едно от най-забележителните произведения на Дикенс.