Гениите на модерния свят

Viasat History

Карл Маркс, Фридрих Ницше и Зигмунд Фройд промениха модерния свят с революционна визия за световната икономика, въпроси за основите на обществото и разкрития за работата на човешкия ум.