Нашата световна война

Viasat History

С помощта на свидетели, интервюта, писма и записи на войниците, поредицата разкрива често скритите и драматични преживявания на фронта по време на войната.