Машините на войната

Viasat History

Вижте историята на механизацията и индустриализацията на войната и как машините водят до победа или поражение.