Обратно броене: Издигането и падането на Берлинската стена

Viasat History

Ставаме свидетели на изграждането и падането на Стената, пречупени през призмата на личните истории и най-важните събития, довели до тези исторически и ключови моменти.