Империя на царе
Русия по времето на династията Романови
с Луси Уърсли
Историята на династията Романови включва триста години на реформи и революции, войни и завоевания, интриги и предателства. В трите епизода на предаването Луси Уърсли ще хвърли светлина върху най-важните и най-удивителните моменти от управлението на династията Романови.
Научете повече
Първият век
Преобразяването на Русия
В първия епизод Луси Уърсли изучава първия век от управлението на династията Романови. От първия цар Михаил Романов до Петър Велики – императорът, които решава да реформира и модернизира Русия, въпреки мнението на заобикалящите го.
Вторият век
Вторият век
Епоха на крайности
Във втория епизод Луси Уърсли насочва светлината на прожекторите към управлението на Екатерина Велика, която отнема трона от съпруга си, а във втората част на този епизод известната историчка анализира как Руската империя е могла да спечели победа в борбата с Наполеонова Франция.
Третият век
Третият век
Пътят към революцията
В последния епизод Луси Уърсли разказва за последното столетие от управлението на Романови – за един век, изпълнен с насилие, убийства, бунтовници и революция, които предшестват края на великата династия.