През тази седмица През следващата седмица

Заглавие на програмата

Понеделник
Декември 17
Вторник
Декември 18
Сряда
Декември 19
Четвъртък
Декември 20
Петък
Декември 21
Събота
Декември 22
Неделя
Декември 23
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
История на оръжията История на оръжията Епизод 2 00:35 Забранена история Забранена история Епизод 5 01:30 Загадки в музея Епизод 2 02:20 Страхотни изобретения Епизод 16 03:10 Страхотни изобретения Епизод 19 03:40 Загадки в музея Епизод 5 04:10 Руската революция 05:00 Истинският доктор Живаго 05:55 Времето, което промени света Епизод 9 06:20 Бойни кораби Бойни кораби Епизод 2 07:15 Бойни кораби Бойни кораби Епизод 3 08:05 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 1 08:55 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 2 09:45 Ерих Милке - Господарят на страха Ерих Милке - Господарят на страха 10:35 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 3 11:30 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 1 12:20 Прокълнати династии Епизод 6 13:10 Прокълнати династии Епизод 1 13:35 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 1 14:00 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 2 14:50 История на оръжията История на оръжията Епизод 6 15:40 История на оръжията История на оръжията Епизод 1 16:35 Останки от войните Епизод 1 17:30 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 6 18:20 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 1 19:10 Ерих Милке - Господарят на страха Ерих Милке - Господарят на страха 20:00 Парижки мистерии Епизод 1 21:00 Парижки мистерии Епизод 2 21:30 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 1 22:00 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 2 22:50 История на оръжията История на оръжията Епизод 1 23:40
История на оръжията История на оръжията Епизод 4 00:35 Забранена история Забранена история Епизод 6 01:30 Загадки в музея Епизод 3 02:20 Страхотни изобретения Епизод 17 03:10 Страхотни изобретения Епизод 20 03:40 Загадки в музея Епизод 6 04:10 Истинският Юлий Цезар Истинският Юлий Цезар 05:00 Страхотни изобретения Епизод 7 07:00 Бойни кораби Бойни кораби Епизод 5 07:25 Бойни кораби Бойни кораби Епизод 6 08:10 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 3 09:00 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 4 09:50 Николай и Александра: Последните кралски особи на Русия Николай и Александра: Последните кралски особи на Русия Епизод 1 10:40 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 4 11:35 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 2 12:25 Прокълнати династии Епизод 7 13:15 Прокълнати династии Епизод 2 13:40 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 3 14:10 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 4 15:00 История на оръжията История на оръжията Епизод 7 15:45 История на оръжията История на оръжията Епизод 2 16:40 Останки от войните Епизод 2 17:35 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 2 18:25 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 5 19:15 Николай и Александра: Последните кралски особи на Русия Николай и Александра: Последните кралски особи на Русия Епизод 1 20:05 Парижки мистерии Епизод 3 21:00 Парижки мистерии Епизод 4 21:30 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 3 22:00 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 4 22:50 История на оръжията История на оръжията Епизод 3 23:40
История на оръжията История на оръжията Епизод 6 00:35 Забранена история Забранена история Епизод 1 01:30 Загадки в музея Епизод 4 02:20 Страхотни изобретения Епизод 18 03:10 Страхотни изобретения Епизод 21 03:40 Загадки в музея Епизод 7 04:10 Конспирация Конспирация Епизод 2 05:00 Първите хора Първите хора Епизод 4 06:00 Страхотни изобретения Епизод 8 07:00 Бойни кораби Бойни кораби Епизод 8 07:25 Бойни кораби Бойни кораби Епизод 9 08:15 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 5 09:05 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 6 09:55 Николай и Александра: Последните кралски особи на Русия Николай и Александра: Последните кралски особи на Русия Епизод 2 10:40 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 5 11:35 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 3 12:25 Прокълнати династии Епизод 8 13:15 Прокълнати династии Епизод 3 13:40 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 5 14:05 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 6 14:55 История на оръжията История на оръжията Епизод 8 15:45 История на оръжията История на оръжията Епизод 3 16:40 Останки от войните Епизод 3 17:35 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 1 18:25 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 3 19:15 Николай и Александра: Последните кралски особи на Русия Николай и Александра: Последните кралски особи на Русия Епизод 2 20:05 Парижки мистерии Епизод 5 21:00 Парижки мистерии Епизод 6 21:30 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 5 22:00 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 6 22:50 История на оръжията История на оръжията Епизод 5 23:40
История на оръжията История на оръжията Епизод 8 00:35 Забранена история Забранена история Епизод 2 01:30 Загадки в музея Епизод 5 02:20 Страхотни изобретения Епизод 19 03:10 Страхотни изобретения Епизод 22 03:40 Загадки в музея Епизод 8 04:10 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 4 05:00 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 5 05:45 Страхотни изобретения Епизод 7 06:35 Страхотни изобретения Епизод 9 07:00 Бойни кораби Бойни кораби Епизод 1 07:25 Бойни кораби Бойни кораби Епизод 10 08:15 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 1 09:00 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 2 09:50 Последното пътуване на Романови Последното пътуване на Романови 10:35 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 6 11:30 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 4 12:20 Прокълнати династии Епизод 9 13:10 Прокълнати династии Епизод 4 13:35 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 1 14:00 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 2 14:50 История на оръжията История на оръжията Епизод 9 15:40 История на оръжията История на оръжията Епизод 4 16:35 Останки от войните Епизод 4 17:30 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 4 18:20 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 6 19:10 Последното пътуване на Романови Последното пътуване на Романови 20:00 Парижки мистерии Епизод 1 21:00 Парижки мистерии Епизод 3 21:30 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 7 22:00 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 8 22:50 История на оръжията История на оръжията Епизод 7 23:40
История на оръжията История на оръжията Епизод 10 00:35 Забранена история Забранена история Епизод 3 01:30 Загадки в музея Епизод 6 02:20 Страхотни изобретения Епизод 20 03:10 Страхотни изобретения Епизод 23 03:40 Загадки в музея Епизод 9 04:10 Убийци от древността Убийци от древността Епизод 1 05:00 История на оръжията История на оръжията Епизод 4 05:45 Страхотни изобретения Епизод 21 06:30 Страхотни изобретения Епизод 10 07:00 Бойни кораби Бойни кораби Епизод 4 07:30 Бойни кораби Бойни кораби Епизод 5 08:20 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 3 09:05 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 4 09:55 Руската революция 10:45 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 2 11:40 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 5 12:30 Прокълнати династии Епизод 10 13:20 Прокълнати династии Епизод 5 13:45 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 3 14:10 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 4 15:00 История на оръжията История на оръжията Епизод 10 15:50 История на оръжията История на оръжията Епизод 5 16:45 Останки от войните Епизод 5 17:40 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 5 18:30 Мистериите на нацистките убийства Мистериите на нацистките убийства Епизод 2 19:20 Руската революция 20:10 Парижки мистерии Епизод 2 21:00 Парижки мистерии Епизод 5 21:30 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 2 22:00 Смъртносно разузнаване Смъртносно разузнаване Епизод 1 22:50 История на оръжията История на оръжията Епизод 9 23:40
Бойни кораби Бойни кораби Епизод 1 00:45 Забранена история Забранена история Епизод 4 01:35 Загадки в музея Епизод 2 02:25 Страхотни изобретения Епизод 10 03:15 Страхотни изобретения Епизод 24 03:45 Загадки в музея Епизод 2 04:20 Страхотни изобретения Епизод 18 05:05 Страхотни изобретения Страхотни изобретения Епизод 19 05:35 Страхотни изобретения Епизод 30 06:35 Невидимите градове на Италия Невидимите градове на Италия Епизод 1 07:05 Невидимите градове на Италия Невидимите градове на Италия Епизод 2 08:05 Невидимите градове на Италия Невидимите градове на Италия Епизод 3 09:00 Леден мост Леден мост 09:55 Келтите: кръв, желязо и жертвоприношения Келтите: кръв, желязо и жертвоприношения Епизод 1 10:55 Келтите: кръв, желязо и жертвоприношения Келтите: кръв, желязо и жертвоприношения Епизод 2 12:00 Келтите: кръв, желязо и жертвоприношения Келтите: кръв, желязо и жертвоприношения Епизод 3 13:05 Тридесетгодишната война - Желязната ера Тридесетгодишната война - Желязната ера Епизод 1 14:10 Тридесетгодишната война - Желязната ера Тридесетгодишната война - Желязната ера Епизод 2 15:10 Тридесетгодишната война - Желязната ера Тридесетгодишната война - Желязната ера Епизод 3 16:10 Тридесетгодишната война - Желязната ера Тридесетгодишната война - Желязната ера Епизод 4 17:10 Тридесетгодишната война - Желязната ера Тридесетгодишната война - Желязната ера Епизод 5 18:10 Тридесетгодишната война - Желязната ера Тридесетгодишната война - Желязната ера Епизод 6 19:10 Първите хора Първите хора Епизод 5 20:10 Жени воини Жени воини Епизод 3 21:05 Леден мост Леден мост 22:00 История на оръжията История на оръжията Епизод 5 22:55 Машини за убиване Епизод 6 23:50
Тайните на египетските пирамиди Тайните на египетските пирамиди Епизод 2 00:00 Завръщането на Черната смърт 00:55 Забранена история Забранена история Епизод 5 01:45 Загадки в музея Епизод 3 02:35 Страхотни изобретения Епизод 11 03:25 Страхотни изобретения Епизод 26 03:55 Загадки в музея Епизод 7 04:25 Мощта на вулканите Мощта на вулканите Епизод 1 05:10 Страхотни изобретения Епизод 20 06:05 Страхотни изобретения Епизод 21 06:30 Времето, което промени света Епизод 5 07:05 Завръщането на Черната смърт 07:35 Истинската война на тронове Истинската война на тронове Епизод 1 08:30 Истинската война на тронове Истинската война на тронове Епизод 2 09:15 Истинската война на тронове Истинската война на тронове Епизод 3 10:05 Истинската война на тронове Истинската война на тронове Епизод 4 10:50 Елизабет и нейните врагове Елизабет и нейните врагове Епизод 1 11:40 Елизабет и нейните врагове Елизабет и нейните врагове Епизод 2 12:30 Елизабет и нейните врагове Елизабет и нейните врагове Епизод 3 13:20 Николай и Александра: Последните кралски особи на Русия Николай и Александра: Последните кралски особи на Русия Епизод 1 14:10 Николай и Александра: Последните кралски особи на Русия Николай и Александра: Последните кралски особи на Русия Епизод 2 15:05 Истинският доктор Живаго Истинският доктор Живаго 16:00 Руската революция 17:00 Последното пътуване на Романови Последното пътуване на Романови 17:55 Помпей: нови разкрити тайни 18:50 Истинският Юлий Цезар Истинският Юлий Цезар 19:55 Първите цивилизации Първите цивилизации Епизод 1 21:00 Селцето Селцето Епизод 6 22:00 Тайните на египетските пирамиди Тайните на египетските пирамиди Епизод 1 23:05